Banner 1
Recyklačný fond

Pozvanka - Pharmos akademia 2019

28.1.2019

Milé dámy, vážení páni,

srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár konaný v rámci projektu „Pharmos akadémia“ zameraný na medicínske vzdelávanie pracovníkov v lekárni.

TERMÍNY A MIESTA REALIZÁCIE : 02.03.2019, Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1,
Košice
09.03.2019, Hotel MIKADO, Hollého 11, Nitra
23.03.2019, Hotel TURIEC, A. Sokolíka 2, Martin
OBSAH :
 Vybrané otázky z urológie pre lekárnikov - 4 hod.
MUDr. Igor Bartl

Blok I:
Syndróm nedostatku testosterónu a starnúci muž - výhody a nevýhody liečby, komplikácie a interakcie, edukácia v lekárnickej
Blok II:
Nové možnosti liečby recidivujúcich infekcií dolných močových ciest (RIMC) u žien
spojených so syndrómom panvovej bolesti

 Vybrané otázky z dietológie pre lekárnikov - 3 hod.
MUDr. Alexandra Frolkovičová,

Blok I :
Zdravá výživa a jej využitie v liečbe a prevencii civilizačných ochorení
Príčiny vzniku obezity a ako si s ňou prirodzene poradiť

Blok II :
Zdravá výživa a jej využitie v liečbe a prevencii :
Kardio-vaskulárnych chorôb
Cukrovky (diabetes mellitus typ 2)
Rakoviny (onkologických ochorení)

 Skúsenosti FMD vo verejných lekárňach – 1 hod.
NRSYS: Ing. Jozef Fiebig, Msc. Jana Fiebigová

Bezpečnostné prvky liekov uplatnenie v praxi

ČAS PRIEBEHU : 8 hodín, od 08:30 do 17:30 hod.
MOŽNOSŤ PRIHLÁSENIA : Pharmos a.s. Nitra ,email: ondrej.hrivnak@pharmos.sk , tel: +421908918362
KREDITÁCIA PODUJATIA : projekt bude kreditovaný SLeK aj SKMTP
PREDPOKLADANÁ VÝŠKA NEPEŇAŽNÉHO PLNENIA: nepeňažné plnenie v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nevznikne.
ÚĆASTNÍCKY POPLATOK : 2x coffee brake, 1 x obed, ( polievka, hlavné jedlo, ), didaktická technika a miestnosť spolu v hodnote 15,- € si účastník zaplatí priamo na podujatí.
TEŠÍME SA NA VÁS PRIATELIA...

Späť


uložiť heslo

Sídlo spoločnosti

Levická 11

949 01 Nitra

Tel.: 037 /69 28 610

Fax: 037 /69 28 611

E-mail: info@pharmos.sk

© 2011 designed_by
fastForward studio