Banner 1
Recyklačný fond

Na stiahnutie

Povolenie na velkodistribuciu OPL z 10.2.2020

stiahnu» (616 kB)

Povolenie na velkodistr. human. liekov 3.9.2019

stiahnu» (211 kB)

Certifikat GDP (SDP) spravna velkodistribucna prax

stiahnu» (1 075 kB)

Povolenie na vyrobu humannych liekov 7.6.2018

stiahnu» (4 103 kB)

Fakturačné údaje

stiahnu» (38 kB)

Výpis z obchodného registra

stiahnu» (872 kB)

Vąeobecné obchodné podmienky 2012

stiahnu» (60 kB)

Povolenie na distribúciu liekov a zdravotných pomôcok

stiahnu» (985 kB)

Povolenie na distribúciu liekov a zdravotných pomôcok-zmena

stiahnu» (390 kB)

Povolenie na distribuciu - prekurzory - Pharmos - zmena

stiahnu» (669 kB)

Povolenie na distribúciu – prekurzory – Pharmos

stiahnu» (1 336 kB)

Povolenie na distribuciu veterinarnych liekov 22.02.2018

stiahnu» (1 701 kB)

Reklamačný poriadok

stiahnu» (129 kB)

Reklamačný záznam pre odberateµov

stiahnu» (311 kB)

Povolenie na distribúciu omamných a psychotropných látok - zmena

stiahnu» (819 kB)

Povolenie na distribúciu omamných a psychotropných látok

stiahnu» (2 276 kB)

  


uloľi» heslo

Sídlo spoločnosti

Levická 11

949 01 Nitra

Tel.: 037 /69 28 610

Fax: 037 /69 28 611

E-mail: info@pharmos.sk

© 2011 designed_by
fastForward studio